Fundusze przedakcesyjne

phare

Fundusze Przedakcesyjne to środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej Polsce przez Unię Europejską. Ich najważniejszym zadaniem jest przygotowanie Polski do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. W Polsce funkcjonują trzy Fundusze Przedakcesyjne:

 

  • PHAREPHARE - największy program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, w którym warunkiem otrzymania pomocy jest realizacja reform ekonomicznych i politycznych umacniających gospodarkę wolnorynkową oraz demokratyczne rządy prawa
  • SAPARD - Przedakcesyjny Instrument Wspierania Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - program, który przygotuje kraje kandydujące do korzystania z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Instrumentu Wspierania Rybołówstwa. Jego zadaniem jest udzielenie wspracia dla modernizacj rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w krajach kandydackich z Europy Środkowej - program w całości przygotowany i zarządzany przez administrację polską
  • ISPA - Przedakcesyjny Instrument Strukturalny - stworzony na wzór funkcjonującego w UE Funduszu Spójności program służący ujednoliceniu poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w krajach ubiegających się o członkostwo w UE w zakresie transportu i ochrony środowiska

W tym miejscu prezentujemy informację o wykorzystaniu przedakcesyjnych funduszy pomocowych w Podkarpackiem, a także niezbędne dokumenty, formularze i materiały pomocnicze.