Formularze

Jednym z instrumentów monitorowania programów oraz poszczególnych projektów w sposób stały i ciągły jest raportowanie. Raporty miesięczne służą systematycznemu zbieraniu i analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych projektów w aspekcie finansowym i rzeczowym. W oparciu o przekazywane w ramach systemu monitorowania informacje możliwe jest identyfikowanie wszelkich nieprawidłowości związanych z wdrażanymi projektami, a co za tym idzie podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

W oparciu o raporty miesięczne opracowywane są kwartalne raporty z realizacji wojewódzkich programów operacyjnych, oraz całego programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza.

  • Formularz raportu miesięcznego Duże Projekty Infrastrukturalne Phare 2001 SSG
    (pobierz plik) 
  • Formularz raportu miesięcznego Duże Projekty Infrastrukturalne Phare 2002 SSG
    (pobierz plik) 
  • Formularz raportu miesięcznego Duże Projekty Infrastrukturalne Phare 2003 SSG 
    (pobierz plik)