wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

kalendarium

FunduszUE

Dokumenty

Poniżej przedstawiono najważniejsze dokumenty w postaci systemów, planów rozwoju, podręczników oraz wytycznych, które określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków, kryteria i sposoby realizacji projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz systemy wdrażania i monitorowania programów Phare.

Agenda 2000 - (z francuskiego agenda = notatnik, terminarz) - dokument opracowany przez Komisję Europejską, ogłoszony w Parlamencie Europejskim po zakończeniu konferencji międzyrządowej w 1997 r. Agenda 2000 przedstawia cele i politykę UE na przełom wieków. Strategia rozwojowa zakłada wzmacnianie UE i rozszerzanie jej granic. Podzielona została na trzy części:
 • część pierwsza dotyczy celów i uwarunkowań rozwoju polityki UE w kontekście Traktatu z Amsterdamu; mówi również o tym, w jaki sposób będzie możliwe osiągnięcie większej jedności i skuteczności w stosunkach zewnętrznych UE
 • część druga dotyczy problemów związanych z rozszerzeniem UE; zawarto w niej zasadnicze wnioski oraz zalecenia, sformułowane na podstawie opinii o poszczególnych krajach ubiegających się o przyjęcie do UE, a także poglądy Komisji na kwestię rozpoczęcia procesu przyjmowania nowych państw członkowskich i wzmocnienia strategii przedczłonkowskiej
 • część trzecia zawiera nowe ramowe założenia finansowe na lata 2000–2006 oraz obejmuje zagadnienia przyszłego systemu finansowania

(pobierz plik) 

Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000–2003 (WNPR) - dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z innymi resortami, a przyjęty 22 grudnia 1999 r. przez Komitet Integracji Europejskiej. W związku z przesunięciem daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poza 2003 r., Ministerstwo Gospodarki podjęło prace nad aktualizacją Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju 2000-2002 i w efekcie wydłużono jego obowiązywanie do 2003 r. WNPR koncentuje się na ukazaniu głównych kierunków inwestycji publicznych, które służą najlepiej zwiększeniu stopnia spójności społeczno-gospodarczej Polski ze Wspólnotą Europejską i jako takie mogą być wspierane ze środków przedakcesyjnych.
(pobierz plik) 

Podręcznik procedur finansowych – zawiera procedury płatności środków finansowych UE dla urzędów wojewódzkich. Dokument przyjęty został w listopadzie 2001 r. Zarysowuje on system instytucjonalny wdrażania programu Phare SSG oraz jego podstawowe zasady, a ponadto ilustruje przepływy środków finansowych. Podręcznik określa również tryb uruchamiania środków finansowych, zasady kontroli przebiegu realizacji Programu i zakresy obowiązków służb merytorycznych i finansowych urzędu wojewódzkiego.
(pobierz plik)

Wytyczne PHARE 2002-2006 SSG - dokument dotyczący wdrażania programu Phare został przyjęte przez Komisję Europejską i zastąpił Wytyczne dotyczące wdrażania programu Phare w latach 1998-1999 przyjęte przez Komisję w czerwcu 1998 r. Wytyczne, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia 3906/89, wyznaczają ogólne zasady, w ramach których program Phare będzie działał w latach 2000-2006 w krajach kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej, ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej.
(pobierz plik) 

SYSTEMY WDRAŻANIA: dokumenty określące procedurę wdrażania Programów  Phare 2001 SSG, Phare 2002 SSG oraz Phare 2003 SSG. Wskazują podmioty uczestniczące w procesie wdrażania Programów oraz określają ich rolę i zadania.

 • SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU PHARE 2001 – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA
  (pobierz plik) 
 • SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU PHARE 2002 – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA
  (pobierz plik)
 • SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU PHARE 2003 – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA
  (pobierz plik)
SYSTEMY MONITOROWANIA: dokumenty zawierają zasady i tryb raportowania oraz wzory raportów i załączników - sporządzanych przez poszczególne instytucje uczestniczące w procesie monitorowania Programu PHARE
 • SYSTEM MONITOROWANIA DLA PROGRAMU PHARE 2000 – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA PRZY WYKORZYSTANIU RAPORTÓW
  (pobierz plik)
 • SYSTEM MONITOROWANIA DLA PROGRAMU PHARE 2001 – SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA PRZY WYKORZYSTANIU RAPORTÓW
  (pobierz plik)
 • SYSTEM MONITOROWANIA DLA PROGRAMU PHARE 2002 i 2003 PRZY WYKORZYSTANIU RAPORTÓW
  (pobierz plik)


aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage