wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

kalendarium

FunduszUE

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

Podstawy Wsparcia Wspólnoty (ang. Community Support Framework) to dokument przyjęty przez Komisję Europejską, w uzgodnieniu z państwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłożonego przez to państwo Narodowego Planu Rozwoju. Na tej podstawie, wspólnie z Komisją Europejską, wypracowywany jest dokument o nazwie Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Dokument ten zawiera m.in. strategie i priorytety działań Funduszy i państwa członkowskiego, ich w miarę możliwości skwantyfikowane cele szczegółowe, wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych (dla każdego priorytetu i roku). Podstawy Wsparcia Wspólnoty są wdrażane za pomocą programów operacyjnych, opracowywanych w kraju, ale również podlegających zatwierdzeniu przez Komisję.
Komisja Europejska decyzją z dnia 22 czerwca 2004 r. zatwierdziła Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w regionach spełniających kryteria Celu 1 w Polsce.

Dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty/Community Support Framework (PWW/CSF) określa kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizacje zamierzeń rozwojowych i stanowi podstawę interwencji z Funduszu Spójności. Jest wydawany przez Komisję Europejską w formie decyzji i skierowany do poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą programowania, wydawanie środków z funduszy strukturalnych podlega kilkuletniemu planowaniu wspierania danego kraju lub regionu w oparciu o narodowe plany rozwoju. Podstawy Wsparcia Wspólnoty przygotowano w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006.

Funkcje instytucji zarządzającej i koordynującej realizacje Podstaw Wsparcia Wspólnoty pełni Ministerstwo Gospodarki i Pracy

  • Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2004 r. zatwierdzająca Podstawy Wsparcia  Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w regionach spełniających kryteria  Celu 1 w Polsce 
    pobierz plik w formacie .doc
  • Podstawy Wsparcia Wspólnoty - (wersja zaktualizowana - zawiera poprawione tabele finansowe, które zostały zatwierdzone przez RM 30 kwietnia 2004 r.)
    pobierz plik w formacie .zip


aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage