wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

kalendarium

FunduszUE

EQUAL

EQUAL to jedna z dwóch Inicjatyw Wspólnotowych, realizowanych w Polsce w okresie 2004-2006. Jest on programem pomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej dla określonych jednostek w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami przekształceń strukturalnych w krajach członkowskich. Głównym celem programu jest zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (zwłaszcza między kobietami a mężczyznami) oraz integracja społeczna i zawodowa imigrantów. Środki finansowe wykorzystywane w ramach tej inicjatywy pochodzą z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację w latach 2000-2006 przeznaczono 2847 mln euro. Podzielono je między państwa członkowskie w oparciu o kryteria poziomu zatrudnienia, poziomu biedy, dyskryminacji płciowej w dostępie do rynku pracy i liczby ubiegających się o azyl w każdym z tych państw. W Polsce na tą Inicjatywę przeznaczone jest 178 mln euro, z tego 134 mln euro będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała suma pochodzić będzie ze współfinansowania krajowego.

Działalność w ramach tego programu obejmuje następujące dziedziny-tematy:

Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.

Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.

Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.

Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.

Temat I: Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.

Strony internetowe Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL:aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage