wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

kalendarium

FunduszUE

Inicjatywy wspólnotowe

Inicjatywy wspólnoty powstają dla realizacji celu Wspólnoty "wzmacniania spójności społecznej i ekonomicznej". Wspólnota może inicjować programy niezależnie od wniosków państw członkowskich, o ile leży to w interesie ogólnowspólnotowym. Środki na ich realizację pochodzą z Funduszy Strukturalnych. W latach 2000-2006 wyniosą 5,35% środków Funduszy, tj. ok 10,44 mld €.

Inicjatywy Wspólnotowe mają także duże znaczenie dla polityki strukturalnej, finansując działania nie dla jednego regionu, czy państwa członkowskiego, ale obejmują swoim zakresem całą UE. Inicjatywy wspólnoty są opracowywane przez KE wspólnie z krajem członkowskim i skierowane są do regionów i sektorów w krajach członkowskich.

Inicjatywy wspólnotowe UE 2004-2006

  • INTERREG III (EFRR): działanie na rzecz współpracy ponadgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej mającej na celu osiągnięcie zharmonizowanego, zrównoważonego rozwoju na całym obszarze Wspólnoty
  • URBAN (ERFF): działa w ramach projektów mających na celu rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 000 mieszkańców, na rzecz ekonomicznej i społecznej regeneracji przeżywających kryzys miast i terenów do nich przyległych, oraz propagowania zrównoważonego rozwoju miast
  • EQUAL (ESF): pomaga w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz działa w kierunku integracji społecznej i zawodowej imigrantów

W obecnym okresie programowania - w latach 2004-2006 - Polska może korzystać wyłącznie z dwóch inicjatyw wspólnotowych: EQUAL oraz INTERREG III. Dla naszego kraju nie przewidziano miożliwości uzyskania wsparcia w ramach inicjatywy URBAN II oraz LEADER+. Jednakże elementy inicjatywy URBAN zostały uwzględnione w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do dwóch obszarów aglomeracyjnych: górnośląskiej i warszawskiej, natomiast część działań realizowanych w ramachLEADER + znalazły swoje odzwierciedlenie w Sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage