Finansowy Instrument Orientacji Rybołóstwa

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG - Financial Instrument for Fisheries Guidance) powstał w 1993 roku w ramach reformy funduszy strukturalnych. Ten instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich. Za pośrednictwem FIOR finansowane są inicjatywy w następujących dziedzinach:

 

  • finansowanie odnowienia floty rybackiej i modernizacji kutrów

 

  • pomoc w dostosowaniu połowów do wymogów rynku
  • tworzenie małych jednostek rybołówstwa przybrzeżnego i wspólnych przedsiębiorstw
  • rekompensowanie czasowego zaprzestania działalności
  • pomoc w zachowaniu fauny i flory przybrzeżnej
  • ulepszenie wyposażenia portów
  • poprawa przetwórstwa i marketingu owoców morza

W Polsce w latach 2004-2006 FIFG będzie współfinansował projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006


Zobacz także:

  • Rozporządzenie Rady z dnia 21 czerwca 1999r. dotyczące Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa nr 1263/1999/WE/    
     dolpobierz plik