wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

grudzień 2020
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

kalendarium

FunduszUE

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolne - Sekcja Orientacji

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) powstał w 1964 roku na mocy Traktatów Rzymskich. Zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej jest przeznaczana największa część budżetu Unii Europejskiej (w 1999 r. przeznaczono na ten cel 42,2% budżetu). Ponadto środki Funduszu pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii Europejskiej produkty rolne. 

EFOiGR składa się z dwóch sekcji:

 1. Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną
 2. Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w UE i jest funduszem strukturalnym. W ramach tej sekcji realizuje się następujące zadania:
 • rozwój i modernizacja terenów wiejskich
 • wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów)
 • wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych
 • restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku
 • pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników
 • wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła
 • rozwój i eksploatacja terenów leśnych
 • inwestycje w ochronę środowiska
 • wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmami

Z budżetu EFOiGR finansowana jest inicjatywa LEADER+ (rozwój obszarów wiejskich). W Polsce fundusz współfinansowuje program:


Zobacz także:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia    pobierz plik
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/1999 z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 dotyczącego wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)  pobierz plik


aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage