wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

kalendarium

FunduszUE

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności (nazywany też Funduszem Kohezji) został utworzony na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht (1993). Powstał na skutek dążenia do zapewnienia w Unii Europejskiej zrównoważonego wzrostu gospodarczego i postępu socjalnego - zadań uznanych za pierwszoplanowe zgodnie z postanowieniami Traktatu. Wspiera on państwa członkowskie, w których PKB na mieszkańca jest niższy niż 80% średniej unijnej w tym zakresie. 

Fundusz Spójności nie jest funduszem strukturalnym, choć pełni bardzo ważną rolę w samej polityce strukturalnej. Zakres jego funkcjonowania obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym, jak to ma miejsce w przypadku Funduszy Strukturalnych. Fundusz Kohezji działa w innym okresie programowania. Początkowo wsparcie dla wybranych członków UE zaplanowano na lata 1993-99, obecnie jego działanie przedłużono do 2006 roku. Natomiast ze względu na charakter i cel działania Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej UE. 

W działaniach tego funduszu kładzie się nacisk na rozwój i współpracę regionów oraz na przekształcenia strukturalne regionów słabiej rozwiniętych. Jest to efekt dążenia Unii Europejskiej do równomiernego i stabilnego rozwoju oraz usunięcia dysproporcji w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi . 
Środki z Funduszu Kohezji są kierowane do państw, w których poziom Produkt Krajowy Brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 procent średniej UE. Pomoc, którą kraje te otrzymują w ramach Funduszu obejmuje finansowanie projektów dotyczących inwestycji ochrony środowiska i w infrastrukturę transportową (w tym wspieranie rozwoju sieci korytarzy transeuropejskich). 

Budżet Funduszu Spójności na lata 2000-2006 wynosi 18 mld € (w latach 1994-1999 wynosił 15,5 mld €). Projekty inwestycyjne ubiegające się o dofinansowanie mogą być wsparte w ramach Funduszu Spójności maksymalnie do wysokości 85% wydatków publicznych lub innych równoważnych wydatków (tzw. wydatków kwalifikowanych). 

Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym jak to ma miejsce w przypadku funduszy strukturalnych. Całkowity koszt projektu musi być większy niż 10 mln euro.

W przygotowanej Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 zostały określone działania priorytetowe dla dwóch obszarów wsparcia prezentowanego funduszu – ochrona środowiska i transport.

Priorytetowe inwestycje wspierane przez Fundusz Spójności w sektorze transportu:

  • projekty budowy autostrad
  • projekty budowy dróg ekspresowych
  • projekty modernizacji linii kolejowych

Główne obszary interwencji wspierane przez Fundusz Spójności w ochronie środowiska:

  • gospodarka wodno-ściekowa
  • zagospodarowanie odpadów
  • jakość powietrza

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Ministerstwo Infrastuktury, Ministerstwo Środowiska

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006  dolpobierz plik


Zobacz także:

  • strona internetowa Funduszu Spójności www.funduszspojnosci.gov.pl
  • Rozporządzenie Rady z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności /1164/1994/EWG/  dolpobierz plik
  • Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie nr 1164/1994/EWG ustanawiające Fundusz Spójności /1264/1999/WE/  dolpobierz plik


aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage