wrota logo

przestrzen otwarta

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

herb bip

wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

kalendarium

FunduszUE

Aktualności - 2009r.

Seminaria dotyczące przygotowania wniosków projektowych w ramach Programu dla Europy Środkowej Data: 2009.12.31 11:55

Informujemy, że czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje w Pradze 1-2 lutego 2010 r. seminarium poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w ramach Programu dla Europy Środkowej. ... czytaj więcej  »

Propozycja współpracy QeC-ERAN Data: 2009.12.23 07:47

Informujemy, że instytucja QeC-ERAN (European Regeneration Areas Network) będąca siecią unijnych miast, regionów, NGO'sów i instytucji badawczych skoncentrowanych na kwestiach urbanistycznych, planuje złożyć 3 projekty kapitalizacyjne w nadchodzącym III naborze do Programu INTERREG IVC.  ... czytaj więcej  »

Seminarium w ramach Programu Interreg IVC Data: 2009.12.15 12:50

Informujemy, że Punkty Informacyjne Wschód i Północ Programu INTERREG IVC we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym zapraszają wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w III naborze projektów w roli partnera wiodącego i partnera projektu do udziału w seminarium przygotowującym, które odbędzie się 20 stycznia 2010 r. w Pradze.  ... czytaj więcej  »

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 Data: 2009.12.02 08:10

Informujemy, że 18 grudnia 2009 roku w Hotelu ICAM HOUSE, Al. T. Rejtana 1 w Rzeszowie odbędzie się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.  ... czytaj więcej  »

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w działaniu 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" dla WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Data: 2009.11.30 12:31

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4. - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ... czytaj więcej  »

INTERREG IVC konferencja w Goeteborgu Data: 2009.11.25 13:19

Informujemy, że do 30 listopada br. wydłużony został termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję Programu INTERREG IVC w Goeteborgu.  ... czytaj więcej  »

Konferencja „Program dla Europy Środkowej. Doświadczenia i perspektywy". Data: 2009.11.20 13:10

Informujemy, że 16 grudnia 2009 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbędzie się konferencja poświęconą doświadczeniom i perspektywom Programu dla Europy Środkowej pt.„Program dla Europy Środkowej. Doświadczenia i perspektywy".  ... czytaj więcej  »

Seminarium informacyjne nt. Programu INTERREG IV C Data: 2009.11.17 14:24

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego INTERREG IV C serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjne przygotowujące do III naboru wniosków projektowych w Programie INTERREG IV C. Seminarium rozpocznie się dn. 19 listopada br. o godzinie 10:30 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.  ... czytaj więcej  »

Lista zatwierdzonych do realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 Data: 2009.11.16 11:22

Informujemy, że Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdził do realizacji projekty złożone w trakcie I naboru wniosków. ... czytaj więcej  »

Przesunięcie terminu II naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 Data: 2009.11.05 09:06

Uprzejmie informujemy, że planowane na 16 listopada 2009 roku rozpoczęcie drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zostało przesunięte bezterminowo.  ... czytaj więcej  » 

Seminaria dla partnerów wiodących Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego Data: 2009.11.04 12:16

W związku z planowanym rozpoczęciem III naboru projektów w ramach Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego (planowany czas trwania 4 stycznia – 22 marca 2010 r.) organizowane są 2 seminaria dla partnerów wiodących. Seminaria mają na celu przedstawienie informacji na temat możliwości zdobycia środków z Programu. Do udziału w seminariach zaproszeni są partnerzy wiodący oraz osoby pracujące przy tworzeniu projektów. ... czytaj więcej  »

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 -2013 OGŁOSZONY! Data: 2009.11.02 15:01

Wspólna Instytucja Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina ogłaszają pierwszy nabór wniosków w ramach Priorytetu 1 oraz działań 2.1 i 3.1. Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2010 r. o godzinie 15.00 czasu lokalnego.  ... czytaj więcej  »

Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa podkarpackiego Data: 2009.11.02 12:32

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje o wynikach inwentaryzacji sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa podkarpackiego. ... czytaj więcej  »

Rozpoczęcie II naboru projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Data: 2009.10.30 15:17

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2009 roku rozpocznie się drugi nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, który potrwa do dnia 29 stycznia 2010 roku. Szczegóły naboru oraz niezbędne dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu w dniu rozpoczęcia naboru.  ... czytaj więcej  »

Konsultacje społeczne - Działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Data: 2009.10.01 15:07

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza konsultacje społeczne dotyczące weryfikacji wyników inwentaryzacji sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa podkarpackiego  ... czytaj więcej  »

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) ogłasza internetowy konkurs pod hasłem: „Przymierz się” Data: 2009.09.30 14:48

Celem konkursu jest wybranie najpopularniejszego projektu Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz zapoznanie mieszkańców Polski Wschodniej i całego kraju z projektami realizowanymi w ramach PO RPW. ... czytaj więcej  »

Zaproszenie do udziału w europejskim projekcie wyGRAj fundusze europejskie Data: 2009.09.25 14:15

Polska Fundacja im Roberta Schumana zaprasza szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja (uczniowie ostatnich klas), placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego do współpracy przy realizacji projektu wyGRAj fundusze europejskie.  ... czytaj więcej  »

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczposlpolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 Data: 2009.09.07 09:40

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów, które odbędą się w dniach 16-18 września na terenie Polski oraz w dniach 28-29 września na Słowacji. Tym razem odstępujemy od zasady kontaktowania się jedynie z Partnerem Wiodącym i prosimy o przybycie WSZYSTKICH BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW. Sugerowalibyśmy, by byli to przedstawiciele Partnerów w osobach koordynatora i osoby od finansów. Ze względu na ograniczenia związane z pojemnością sal w szkoleniach będzie mogło uczestniczyć tylko dwóch przedstawicieli każdego Partnera.  ... czytaj więcej  »

Materiały dot. Projektu Karpackiego Data: 2009.08.27 08:24

Poniżej przedstawiamy Państwu stronę internetową, na której zamieszczone zostały materiały wypracowane w trakcie realizacji Projektu Karpackiego (Carpathian Project), w którego realizacji uczestniczył Samorząd Województwa Podkarpackiego.  ... czytaj więcej  »

Cykl szkoleń pt. "Fundusze europejskie dla przedsiębiorców" Data: 2009.08.13 12:41

Celem szkolenia będzie przedstawienie potencjalnym beneficjentom możliwości uzyskania wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych instrumentów finansowych dla przedsiębiorców.  ... czytaj więcej  » 

Konferencja Roczna Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Data: 2009.07.16 09:18

17 czerwca 2009 r. w Krakowie odbyła się Roczna Konferencja Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

Konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich Data: 2009.06.30 13:52

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza "Konkurs dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich"  ... czytaj więcej  »

Wyniki Komitetu Monitorującego - Program Region Morza Bałtyckiego Data: 2009.06.24 11:43

Informujemy, że w dniach 8 - 9 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Region Morza Bałtyckiego. Podczas spotkania podjęto decyzję o rekomendowaniu projektów złożonych w drugim naborze w priorytecie 2 (zewnętrzna i wewnętrzna dostępność regionu).  ... czytaj więcej  »

Zaproszenie na konferencję roczną Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Data: 2009.06.10 14:52

Przedstawiamy informację przesłaną do nas ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

III Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 - 2013 Data: 2009.06.09 12:52

W dniach 28-29 maja 2009 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 - 2013.  ... czytaj więcej  »

Formularz ofert współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 Data: 2009.05.22 11:38

Informujemy, że na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 - 2013 istnieje możliwość zamieszczania ofert współpracy w ramach Programu poprzez " formularz oferty współpracy".  ... czytaj więcej  »

Postęp w realizacji programów operacyjnych w województwie podkarpackim – stan na 8 maja 2009 roku Data: 2009.05.20 14:46

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na koniec 2008 roku, województwo podkarpackie zajmowało czołowe miejsce wśród województw w kraju pod względem poziomu wykorzystania środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. ... czytaj więcej  »

Podręcznik wdrażania po polsku i Wytyczne kwalifikowalności wydatków Programu dla Europy Środkowej Data: 2009.04.30 11:53

Informujemy, że na stronie internetowej www.europasrodkowa.gov.pl dostępne są dokumenty: Podręcznik wdrażania przetłumaczony na język polski oraz Wytyczne kwalifikowalności wydatków.  ... czytaj więcej  »

Nominowani w Konkursie EUROLIDER 2009 Data: 2009.04.23 08:19

Znamy już nominowanych w konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2009. Kapituła Konkursu wybierze spośród nich laureatów i przyzna ewentualne wyróżnienia. Swojego laureata mogą wybrać także internauci. Uruchomiliśmy głosowanie internetowe, które potrwa do 28 kwietnia  ... czytaj więcej  »

Rada Hrabstwa Hampshire poszukuje partnera do projektu w ramach INTERREG IVC odnoszącego się do kwestii klimatycznych. Data: 2009.04.20 09:52

Rada Hrabstwa Hampshire położonego w Południowej Anglii (zaludnienie ok. 1,25 mln, obszar

3700 km

2) – przygotowuje projekt, który ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG IVC. ... czytaj więcej  » 

Szkolenie dotyczące Programu Kultura (2007-2013) Data: 2009.04.10 12:30

unkt Kontaktowy ds. Kultury we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych i przygotowaniu poprawnej aplikacji w ramach Programu Kultura (2007-2013)  ... czytaj więcej  »

Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie oraz Szlak architektury art déco ze Stalowej Woli nominowani do głównej nagrody w II edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” Data: 2009.04.09 10:11

Aż 137 zgłoszeń – o 40% więcej niż w ubiegłym roku napłynęło do tegorocznej edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”, którego głównym celem jest wyłonienie najlepszych projektów, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski.  ... czytaj więcej  »

Ogłoszono konkurs na tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej Data: 2009.04.09 10:02

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej został ogłoszony konkurs na tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Jest to pierwsza runda aplikacyjna w ramach działania I.4 Promocja i współpraca komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego  ... czytaj więcej  »

Ogłoszono konkurs na stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej Data: 2009.04.09 10:00

Ruszyła pierwsza runda aplikacyjna konkursu projektów w ramach działania I.4 Promocja i współpraca komponent promocja, obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora Programu Rozwój Polski Wschodniej  ... czytaj więcej  »

Ogłoszono konkurs na tworzenie i rozwój klastrów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej Data: 2009.04.09 09:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłosiła I rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4 Promocja i współpraca komponent Współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów  ... czytaj więcej  »

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Data: 2009.04.02 12:26

Informujemy, że Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej–Ministerstwa RozwojuRegionalnego - ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym w ramach Osi Priorytetowej III Wsparcie inicjatyw lokalnych(mikroprojekty) Programu Współpracy Transgranicznej RzeczpospolitaPolska–Republika Słowacka 2007-2013.  ... czytaj więcej  »

II Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Data: 2009.03.24 10:08

19 i 20 marca 2009 roku w Tatrzańskiej Łomnicy (Republika Słowacka) odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013. ... czytaj więcej  »

Fundusze unijne okiem młodzieży E-UROPEJSKIEJ Data: 2009.03.20 14:12

Już tylko 2 tygodnie zostało do chwili zakończenia naboru prac konkursowych w ramach projektu „Fundusze unijne okiem młodzieży E-UROPEJSKIEJ”, który jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.  ... czytaj więcej  »

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego pt.: "Seminaria regionalne z zakresu Oceny oddziaływania na środowisko" Data: 2009.03.10 13:18

Do udziału w seminarium (finansowanym ze środków Unii Europejskiej) uprawnieni są pracownicy urzędów administracji publicznej wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  ... czytaj więcej  »

Możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Data: 2009.03.05 09:12

Informujemy, że istnieje możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozwalających na pokrycie części wkładu własnego lub poprawę płynności finansowej w trakcie realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska  ... czytaj więcej  » 

Słowaccy projektodawcy poszukują polskich partnerów Data: 2009.02.26 08:46

Informujemy, że słowaccy projektodawcy poszukują polskich partnerów, do realizacji mikroprojektów ... czytaj więcej  »

Jeszcze 2 tygodnie na zgłaszanie EUROLIDERÓW Data: 2009.02.24 08:27

Tylko do 6 marca br. można zgłaszać swoich kandydatów na EUROLIDERA 2009!  ... czytaj więcej  »

Konkurs „Szkolna przygoda z Funduszami Europejskimi” Data: 2009.02.23 13:23

Marszałek Województwa Podkarpackiego we współpracy z Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Szkolna przygoda z Funduszami Europejskimi”.  ... czytaj więcej  »

Przekierowanie portalu www.europasrodkowa.gov.pl Data: 2009.02.19 11:12

Informujemy, że na domenie: www.europasrodkowa.gov.pl zostało ustanowione przekierowanie na podstronę portalu EWT, która bezpośrednio dotyczy Programu dla Europy Środkowej.  ... czytaj więcej  »

Nowe dokumenty Programu dla Europy Środkowej Data: 2009.02.19 10:15

Na głównej stronie Programu dla Europy Środkowej są już dostępne dwa nowe dokumenty: Podręcznik wdrażania oraz Wytyczne w zakresie kontroli i audytu  ... czytaj więcej  »

Informacja o możliwości pracy w Wiedniu Data: 2009.02.18 10:32

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu dla Europy Środkowej z siedzibą w Wiedniu, poszukuje osoby do pracy na stanowisku kierownika działu ewaluacji i monitoringu programu. ... czytaj więcej  »

Lista projektów zatwierdzonych w I naborze Programu dla Europy Środkowej Data: 2009.02.18 08:30

Informujemy, że dostępna jest już lista projektów zatwierdzonych w I naborze Programu dla Europy Środkowej. ... czytaj więcej  »

II edycja konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” Data: 2009.02.16 08:25

Zgodnie z planem ruszyła II edycja konkursu „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych projektów turystycznych i rewitalizacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich.  ... czytaj więcej  »

Seminarium Programu dla Europy Środkowej Data: 2009.02.13 09:40

Przedstawiamy informację nt. Seminarium Programu dla Europy Środkowej, które odbyło się  ... czytaj więcej  »

Szkolne Radio na Tropie Funduszy Europejskich Data: 2009.02.12 07:40

Przypominamy, iż ogólnopolski konkurs na najlepszą audycję radiową nadal trwa!  ... czytaj więcej  » 

Seminarium informacyjne dla potencjalnych beneficjentów na temat Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 Data: 2009.02.09 14:23

Koordynator Krajowy Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, działający w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych przygotowaniem lub uczestniczeniem w projektach na seminarium informacyjne, które odbędzie się 25 lutego 2009 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie, w sali nr 5114  ... czytaj więcej  »

EUROLIDER 2009 – Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Data: 2009.02.04 11:36

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do zgłaszania kandydatów w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Poszukiwane są osoby, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie. ... czytaj więcej  »

Nowy projekt edukacyjny: Euro na zdrowie Data: 2009.02.02 14:37

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego "Euro na zdrowie - przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z UE w latach 2007-2013". Projekt powstał w odpowiedzi na liczne możliwości pozyskiwania dotacji europejskich na realizację zadań inwestycyjnych i szkoleniowych z zakresu ochrony zdrowia.  ... czytaj więcej  »

Nabór pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska-BIałoruś-Ukraina 2007-13 Data: 2009.01.29 13:45

Informujemy, że zaczął się proces rekrutacji pracowników  ... czytaj więcej  »

Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej Data: 2009.01.19 10:12

Informujemy, że 9 lutego br. w Katowicach odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Informacyjne Programu dla Europy Środkowej.  ... czytaj więcej  »

Przedstawiamy informację o konkursie grantowym wraz z zaproszeniem do składania wniosków w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego Data: 2009.01.14 09:36

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego (nabór nr 1) ... czytaj więcej  »

Drugi nabór wniosków do Programu dla Europy Środkowej Data: 2009.01.09 12:37

Do 18 marca 2009 r. konsorcja partnerskie utworzone z publicznych oraz prywatnych instytucji - co najmniej z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa leżą na obszarze Programu - mogą składać propozycje projektowe, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.  ... czytaj więcej  » aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage